PERİYODİK KONTROL MUAYENE TEST VE ÖLÇÜMLER
PERİYODİK KONTROLDE TAHRİBATSIZ MUAYENELER

Kaldırma Ekipmanlarında Tahribatsız Muayeneler

Yük kaldırma aparatlarında oluşan yüzey çatlakları ciddi risk oluşturmaktadır. Periyodik kontrol ve tahribatsız muayenelerinin birlikte yapılması gerekmektedir. Yardımcı kaldırma aparatların kontrol ve muayenelerinin yapılmaması, sadece bu aparatların kullanıldığı vinç vb. kaldırma iletme makinalarının kontrollerinin yapılması, bu ekipmanlarda bulunan kusurlar sonucu ölümlü iş kazalarına kadar risk durumunu ortaya çıkarmaktadır. Tahribatsız muayene metotlarını kullanarak oluşabilecek iş kazalarının önüne geçilebilmektedir.

  • Forklift Çatallarının
  • Vinç & Caraskal Kancaları
  • Kanca Altı Ekipmanlar

Basınçlı Tanklarda Tahribatsız Muayeneler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yayınlanan; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde
2. Periyodik kontrole tabi iş ekipmanları
2.1. Basınçlı kap ve tesisatlar
2.1.1. Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir.

Böylelikle basınçlı kapların periyodik kontrollerinde; mevcut endüstriyel tesislerde ve fabrikalarda vb sistemlerin durdurulmadan ekipmanların mevcut çalışmaları devam ederken periyodik kontrollerin yapılmasını tahribatsız muayene yöntemleri ile yasal olarak uygundur.

Hastaneler, kimya tesisleri, makine parkurlarını besleyen hava tankları, yağ ve kimyasal sıvıların bulunduğu basınçlı tankları kullanan işletmeler, gıda tesisleri, elektrik ve enerji üretim tesisleri, demir-çelik fabrikaları, tekstil fabrikaları, petro-kimya tesisleri, otomotiv tesisleri, kağıt üretim tesisleri vb. tüm işletme dallarında tahribatsız muayene yöntemleri ile basınçlı tankların periyodik muayeneleri gerçekleştirilmektedir.