İş Makinaları

İş Makinası Periyodik Kontrolleri

Çalışma alanlarının çevre koşulları ve yaptıkları işlerin tehlikeleri açısından kontrollerinin ihmal edilmemesi çok önemli olan ekipmanlardır. İş makinaları Makina Emniyet Yönetmeliği (2006/42/AT) kapsamında periyodik kontrolleri yılda en az 1 kez yapılması zorunludur.