Kaldırma ve İletme Ekipmanları

Kaldırma ve İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolleri

Kaldırma ve İletme Ekipmanları işyerlerinde yük, personel ve malzeme kaldırma ve taşınmasında sürekli olarak kullanılan ve işletme koşulları açısından yapısal olarak sürekli tehlike barındıran makine ve ekipmanlardır. Kaldırma ve İletme ekipmanlarının periyodik kontrol zorunluluğu yönetmelikler, risk analizi, imalatçı firma öneri ve kullanım şartlarına bağlı olarak 3-6-12 aylık periyotları belirlenmek şartıyla yılda en az 1 kez yapılması zorunludur.