YANGIN TESİSATI PERİYODİK KONTROLLERİ

YANGIN TESİSATI PERİYODİK KONTROLLERİ

Ülkemizde yaşanan iş kazalarının büyük çoğunluğu yangın ile sonuçlanmakta ve can ve mal kaybı oluşturmaktadır. Yangın tesisatı bulundurması gereken sektör ve işletmeler hastanelerde, okullarda, apartmanlarda ve 6331 sayılı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu‘ na tabi tüm işletmeler ve sektörler olarak belirlenmiştir.

Yangın tesisatları İş Ekipmanları ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe tabi olarak Yangın Tesisatlarının periyodik kontrolleri en az yılda 1 kez yaptırılması zorunludur.

Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik Bölüm 5′ te ”Madde 100-1 Periyodik testler ve bakım hususunda öngörülen yangın söndürme sistemlerinin bina sahibi, yöneticisi veya bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisinin sorumluluğu altında, ilgili standartlarda belirtilen sistemin gerektirdiği periyodik kontrole, teste ve bakıma tabi tutulması şarttır” hükmü ile periyodik kontrol zorunluluğu açıklanmıştır.

  • Kategori I: Su ile Çalışan Sistemler Yani Sulu Yangın Söndürme Sistemleri (Yağmurlama Sistemleri, Su depoları, Yangın dolapları, Yangın pompaları, Hidrant sistemi, Boru tesisatı vb.) Periyodik Kontrolleri
  • Kategori II: Köpüklü Sabit Yangın Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrolleri
  • Kategori III: Gazlı Sabit Yangın Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrolleri
  • Kategori VI: Kuru Tozlu Sabit Yangın Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrolleri
  • Kategori V: Taşınabilir ve Sabit Yangın Söndürme Tüpleri Periyodik Kontrolleri
  • Kategori VI: Sabit Yangın Söndürme Tüpleri Periyodik Kontrolleri
  • Kategori VII: Mutfak Davlumbaz Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrolleri
  • Kategori VII: Yangın Algılama Sistemleri Periyodik Kontrolleri
  • Kategori IX: Yangın Alarm Sistemleri Periyodik Kontrolleri

Sulu Söndürme Sistemleri
• Sprinkler Söndürme Sistemleri
• Yangın Pompaları
• Yangın Dolabı
• Yangın Hidrant Sistemleri
• Water Mist (Su Sisi) Söndürme Sistemleri

Köpüklü Söndürme Sistemleri
• Köpük Konsantrasyonları
• Köpüklü Sprinkler Sistemleri
• Köpük Jeneratörü
• Köpük Monitörü

Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri
• FM200 Gazlı Söndürme Sistemleri
• Novec 1230 Söndürme Sistemleri
• Inert Gazlı Argon Söndürme Sistemleri
• Panel İçi Söndürme Sistemleri

CO2 Gazlı Söndürme Sistemleri

Davlumbaz Söndürme Sistemleri

YANGIN TESİSATI PERİYODİK KONTROL HİZMETLERİMİZ

• Yağmurlama Sistemi Periyodik Kontrol
• Su Deposu Periyodik Kontrol
• Yangın Pompa İstasyonu Periyodik Kontrol
• Yangın Hidrantı Periyodik Kontrol
• Yangın Dolabı Periyodik Kontrol
• Yangın Sprinkler Periyodik Kontrol
• Yangın Su Spreyi Periyodik Kontrol
• Yangın Köpüklü Söndürme Periyodik Kontrol

• Yangın Algılama Periyodik Kontrol
• Yangın Alarm Periyodik Kontrol
• Yangın Temiz Gazlı Söndürme Periyodik Kontrol
• CO2 Gazlı Söndürme Periyodik Kontrol
• Kuru Kimyevi Söndürme Periyodik Kontrol
• Sıvı Kimyevi Söndürme Periyodik Kontrol 
• Taşınabilir Yangın Tüpü Periyodik Kontrol
• Yangın Söndürme Topu Periyodik Kontrol