TEZGAH PERİYODİK KONTROL

TEZGAH PERİYODİK KONTROLLERİ

Tezgahların Periyodik Kontrolleri Neden Yapılmalıdır?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

MADDE 7 -(3) EK III Madde 2.4

(3) Hangi tür iş ekipmanın kontrole tabi tutulacağı, bu kontrollerin hangi sıklıkla ve hangi şartlar altında yapılacağı ile kontrol sonucu düzenlenecek belgelerle ilgili usul ve esaslar EK-III’te belirtilmiştir.

2.4. Tezgâhlar

2.4.1. (Değişik:RG-24/4/2017-30047) Tezgâhlara yılda bir bakım ve muayene yapılması yeterlidir. Preslerin muayeneleri TS EN 692+A1 ve TS EN 693+A2 standartlarına uygun olarak gerçekleştirilir.

Tezgahları kullanım esnasında döner aksamları, keskin talaş üretimi, kesici özellikleri ile bu makinelerin düzenli olarak periyodik kontrolleri yapılması, yaralanma ve ölüm ile sonuçlanabilecek kaza risklerinin azaltılmasında önemlidir. 

Periyodik kontroller sayesinde maddi-manevi kayıplar engellenir. Plansız duruş ve arıza, büyük ölçüde bakımsızlıktan ve periyodik kontrollerin yapılmamasından kaynaklıdır. Üstelik bakımsızlık ve periyodik kontrollerin eksikliği makinanın rijitliğini ve dolayısıyla çıkan parçanın da kalitesini olumsuz yönde etkiler.  Periyodik kontrolleri göz ardı etmek iş, zaman, kalite ve itibar kaybını beraberinde getiriyor. Üstelik sipariş gereken zamanda yetiştirilmediği için maddi yaptırımlara da yol açar. Kazalar ve arızalar azalır,  Kontrollerde tezgahlarda oluşabilecek muhtemel arızalar size bildirildiğinden iş kazalarına karşı önlemler alınır.

Tezgah Nedir? Tezgahlar küçük makinelerler parçaların işlenmesi şekil verilmesi, kesilmesi vb. imalat işlemlerinin yapıldığı ekipmanlardır.

Tezgahlara örnek olarak; torna tezgahı, freze tezgahı, matkap, pres, daire ve şerit testere, cnc, kaynak tezgahı, ağaç işleme tezgahları, vargel, planya, CNC işleme, ağaç işleme, metal işleme, plastik işleme tezgahları vb.

Periyodik Muayene Sıklığı Nasıl Belirlenmelidir? İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Ek-III Madde 1.4 Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu iş yeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar (*) dışında bir yılı aşmaması gerekir.

Tezgahlarda Uygulanan Periyodik Kontrol Yöntemi? Makine, donanım, alet ya da sistemlerin aşınmış, değişme zamanı gelen veya ömrü biten parçaların tespit etmek ve teknik talimatlara ve kullanım kılavuzlarının göre çalıştığının kontrollerini kapsayan çalışmalardır.

 • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
 • TS EN ISO 12100 Makinalarda Güvenlik – Tasarım için Genel Prensipler – Risk Değerlendirilmesi ve Risk Azaltılması
 • TS EN 692+A1 ve TS EN 693+A2 (Sadece Preslerde kullanılan ek standart)
 • Teknik Talimatlar
 • Kullanım Kılavuzları

Periyodik Kontrol için Genel Tedbirler

 • Kontrol öncesinde elektrik şalteri kapatılmalıdır. Elektrik çarpabilir veya tezgahın istenmeyen hareketine sebep olabilir.
 • Emniyet için kimyasallara karşı dayanıklı tam vücut iş tulumunuzu giyin ve çalışma sorasında yağ ve soğutucu sıvılarla kayganlaşan zeminde adımlarınıza çok dikkat edin.
 • Talaşları temizlerken doğrudan el ile dokunmayın.
 • Basınçlı hava ile temizlik yaparken koruyucu gözlük takın. Aksi taktirde talaşlar kesiklere ve göz yaralanmalarına sebep olabilir.
 • Tezgaha girmden önce basılacak olan yerleri talaş, su ve yağdan arındırın.
 • Tezgahta olan kapıları ve pencereleri açıp kapatırken parmaklarınızın veya vücudunuzun diğer bölgelerinin sıkışmamasına dikkat edin.
 • Tezgahın üzerinde çalışırken emniyet kemeri takın. Aksi halde tökezleyebilir veya düşebilirsiniz.
 • Yağ veya soğutucu doldururken, dökülen yağ veya soğutucuyu mutlaka silerek temizleyin. Aksi takdirde, çevredeki kişiler tökezleyebilir ve buda yaralanmalarla sonuçlanabilir.

Tezgahlarda Periyodik Kontroller  (Tezgah türüne göre farklılıklar gösterir)

Tezgahlar

 1. Etiket bilgileri, bakım onarım kayıtlarının kontrolü
 2. Sorumlu / Yetkili personel eğitimi, belgesi kontrolü
 3. Uyarı levhaları ve kullanım-bakım talimatları kontrolü
 4. Tezgah metal yapısı, bağlantı elemanlarının kontrolleri, takım ve tablanın eksenel doğruluğu kontrolü
 5. Koruyucuların kontrolü
 6. Pompa ünitesi yağ miktarı ve basıncının kontrolü
 7. Emniyet mesafeleri, muhafaza ve korkulukların kontrolü
 8. Elektrik topraklaması kontrolü
 9. Elektrik Panosu kontrolü (muhafaza, kablo bağlantıları, sigortalar kaçak akım rölesi varlığı ve çalışması)
 10. Tezgah swichlerinin aktiflik kontrolü
 11. Yağ basıncı ve hortumlarının kontrolü
 12. Hava basıncı ve hortumlarının kontrolü
 13. Soğutucu ünitesi sıvı basıncı ve hortumlarının kontrolü
 14. Pompa ünitesinde yağ kaçağı kontrolü
 15. Rulmanların ses ve titreşim kontrolü
 16. Kumanda durumu kontrolleri
 17. Ataçman kontrolü
 18. Tezgahın çalıştırılması, kaldırma, indirme vs. hareketleri fonsiyon testleri
 19. Tezgah kapasite kontrolleri
 20. Test sonrasında mekanizmalarda, ataçmanlarda deformasyon kontrolleri
 21. Acil stop butonu, çift el kumanda, ışık bariyeri, ayak pedal muhafazası, kilitleme pimi, emniyet takozu, görsel koordinasyon, güvenlik PLC sistemleri, zaman rölesi kontrolleri ve farkedilebilir, ayırtedilebilir, kolay ulaşılabilir, sistemi tamamen durdurması vb. kontroller

tezgah PERİYODİK KONTROL HİZMETLERİMİZ

 • Torna Periyodik Tezgahı Kontrol
 • CNC Periyodik Tezgahı Kontrol
 • Freze Periyodik Tezgahı Kontrol
 • Planya Periyodik Tezgahı Kontrol 
 • Şerit Testere Tezgahı Periyodik Kontrol
 • Taşlama Tezgahı Periyodik Kontrol
 • Hidrolik Pres Tezgahı Periyodik Kontrol
 • Borverk (Bohrwerk) Tezgahı Periyodik Kontrol
 • Radyal Matkap Periyodik Kontrol
 • Sütunlu Matkap Tezgahı Periyodik Kontrol
 • Üniversal Torna Tezgahı Periyodik Kontrol
 • Dik Tonra Tezgahı Periyodik Kontrol
 • Otomat Torna Tezgahı Periyodik Kontrol
 • Çap Torna Tezgahı Periyodik Kontrol
 • Vargel Tezgahı Periyodik Kontrol
 • Pres Tezgahı Periyodik Kontrol
 • Kalıpçı Freze Tezgahı Periyodik Kontrol
 • Elektro Erezyon Tezgahı Periyodik Kontrol
 • Satıh Taşlama Tezgahı Periyodik Kontrol
 • Bileme Tezgahı Periyodik Kontrol
 • Rovelver Tezgahı Periyodik Kontrol
 • Zımpara Tezgahı Periyodik Kontrol
 • Kılavuz Çekme Tezgahı Periyodik Kontrol
 • Honlama Tezgahı Periyodik Kontrol
 • Azdırma Tezgahı Periyodik Kontrol
 • İşleme Merkezi Periyodik Kontrol 
 • Demir Kesme Tezgahı Periyodik Kontrol
 • Demir Bükme Tezgahı Periyodik Kontrol
 • Boru Bükme Tezgahı Periyodik Kontrol
 • Boru Kesme Tezgahı Periyodik Kontrol