TAHRİBATSIZ MUAYENELER(NDT)

Tahribatsız muayene (Non-Destructive Testing, Kısaca: NDT), inceleme yapılacak olan makine, malzeme, ekipman ya da parçanın bütünlüğüne zarar vermeden yapılan kontrol ve muayene türüdür.
Kullanım amacı için gerekli olan özellikleri bozmadan, hasar vermeden gerektiğinde tüm malzemenin muayenesine imkân veren deney ve test türüne tahribatsız muayene yöntemleri denir.

Özellikle basınç ile yapılan testlerde muayene edilen cihazın çalışması uzun süre duracaktır. Bu ise işletmelerde iş gücü kaybına sebebiyet verecektir. Tahribatsız muayene yöntemi ile işletmenizde herhangi bir iş gücü kaybına sebebiyet vermeden muayene hizmeti almanız mümkündür.

Tahribatsız muayenenin bir diğer özelliği ise isminden de anlaşılacağı üzere test edildiği ekipmanda herhangi bir deformasyona sebebiyet vermez ve ekipmanın ticari ömrünü kısaltmaz. Tahribatsız muayene konusudan PKM alanından uzman mühendis kadrosu ile hizmet vermektedir.

Hızlı ve güvenilir sistemiyle PKM tahribatsız muayene alanında Türkiye’nin önde gelen firmalarındandır.

BAŞLICA MUAYENE HİZMETLERİMİZ

• Tahribatsız Muayene Hizmetleri
• Görsel Muayene
• Sıvı Penetrant Muayenesi

• Manyetik Parçacık Muayenesi
• Ultrasonik Muayene
• Radyografik Muayene