ELEKTRİKSEL ÖLÇÜM VE PERİYODİK KONTROLLER

TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ-ELEKTRİK İÇ TESİSAT UYGUNLUK RAPORU-PARATONER MUAYENESİ

İşletmelerde ve sanayi tesislerinde elektriksel açıdan İSG tedbirleri oldukça önemlidir. Elektrik oldukça sinsi bir tehlike olarak her zaman karşımıza çıkmıştır. Bu sinsi tehlikeden kurtulmanın en etkili yollarından birisi ise periyodik muayene ve testlerdir.

Elektriksel tehlikelerden korunmanın en temel yolu tesisatın oldukça sağlıklı kurulması ve işletilmesinden geçmektedir. Topraklama ölçümleri ve göz ile muayene yöntemleri işletmenin risk durumuna göre senelik veya 6 ayda bir tekrarlanmalı ve elde edilen sonuçlar bilinçli bir şekilde yorumlanarak gerekli tedbirler zaman kaybetmeden alınmalıdır.

Elektrik tesisatı yangın ve patlama tehlikesi yaratmayacak şekilde projelendirilip tesis edilecek ve çalışanlar doğrudan veya dolaylı temas sonucu kaza riskine karşı korunacaktır. 

 

 

BAŞLICA MUAYENE HİZMETLERİMİZ

• Topraklama Ölçümü
• Paratoner Ölçümü
• Elektrik İç Tesisat Kontrolü
• Pano Uygunluk Kontrolü
• Yalıtım Direnci Ölçümü
• Termal Kamera Ölçümü

• Enerji Analizi ve Harmonik Ölçüm
• Kaçak Akım Koruma Rolesi testi
• Katodik Koruma Ölçümü
• Patlayıcı Ortam Elektrik Testleri
• Jeneratör Muayenesi
• Akümülatör – Transformatör Testleri
• Aydınlatma tesisatı ölçümü