ELEKTRİK PERİYODİK MUAYENE

ELEKTRİK ÖLÇÜM VE PERİYODİK KONTROLLER

TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ - ELEKTRİK İÇ TESİSAT UYGUNLUK - PARATONER MUAYENESİ

EMR ÖLÇÜM - EMR KORUMA - KATODİK KORUMA - ENERJİ ANALİZLERİ - HARMONİK ÖLÇÜM

Elektrik tesisatlarındaki hatalar ve kusurlar en önemli tehlike kaynaklarındandır. Bakım ve kontrollerinin gerçekleştirilmemesi sonucu yaşanan elektriksel kazalarda ölüm ve yaralanma meydana gelmektedir.

Elektrik tesisatlarının ve ekipmanlarının (Elektrik İç Tesisatı Uygunluk , Topraklama Kontrolleri, Paratoner Kontrolleri ve Jeneratör test, ölçüm ve kontrolleri ) periyodik kontrolleri yılda 1 kez yaptırılması zorunludur.

Elektrik tesisatlarının ve ekipmanlarının Trafo, Paratoner, Pano, Kaçak Akım Roleleri vb.) periyodik kontrol zorunluluğu İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği‘ nin  Ek-III bölümüm 2.3 Tesisatlar maddesi altındaki Tablo-3 Tesisatların Periyodik Kontrol Süreleri ve Kriterleri’ nde belirtilmiştir.

Periyodik kontroller ile elektrik tesisatından kaynaklanan kazalar ile yangın ve patlama ve işletme ekipmanlarının elektrik kaynaklı hasarları da engellenmektedir.

Ayrıca zayıf ve yanlış bağlantılı kablolardaki aşırı ısınma sebepli çıkan yangınlar ”Sigorta Şirketleri” tarafından sözleşmede Elektriksel Kontrollerin senelik olarak yaptırılması zorunlu tutmakta aksi hallerde kendilerini sigorta bedellerini ödemekten muaf tuttuklarını acıkça beyan etmektedirler.

Termal kamera ve çok fonksiyonlu test cihazları ile yapılan kontrollerde işletmelerde yangın riski oluşturacak eksiklikler tespit edilerek olası iş kazaları engellenmektedir. 

EMR ÖLÇÜM – EMR KORUMA; Baz istasyonlarının yaydığı elektromanyetik dalgalar insan ve çevre canlılarına zararları (kanser, kısırlık, düşük, alzheimer, parkinson) kesin olarak kanıtlanmıştır. Uluslararası standartlara göre baz istasyon kurumları toplu yaşama alanlarının yakınlarına belirli şartlar ve koşullarla çevre sağlığı kontrol altına alındıktan sonra konulması gereklidir. Fakat ülkemizde bu standart gerekliliklerinin sağlanıp sağlanmadığının kontrolleri ne yazık ki gerektiği gibi yapılmamaktadır.

Bu sebepten yaşam alanınızdaki elektromanyetik dalgaların size ve çevrenize zarar verip vermediğinin kontrolleri gelişmiş ölçüm cihazlarımızla gerçekleştirilmektedir. 

ELEKTRİK ÖLÇÜM TEST VE PERİYODİK KONTROL HİZMETLERİMİZ

• Topraklama Ölçümü
• Gövde Koruma Topraklaması
• Elektrik İç Tesisat Uygunluk
• Elektrik Pano Uygunluk 
• Yalıtım Direnci Ölçümü
• Termal Kamera Ölçümü
• Termal Kamera Analizleri 
• Jeneratör Kontrolleri
• Paratoner Kontrolleri 
• Katodik Koruma
• Kaçak Akım Koruma Rolesi 

• Enerji Analizi ve Harmonik Ölçüm
• Kompanzasyon Sistemi 
• Süreklilik Ölçümü
• Empedans Ölçümü
• Elektromanyetik Alan Ölçümü
• Elektromanyetik Radyasyon Ölçümü
• Baz İstasyonu Zarar Mesafesi Ölçümü
• EMR Ölçüm ve EMR Koruma
• Patlayıcı Ortam Elektrik Kontrolleri
• Patlayıcı Ortam Elektrik Kontrolleri
• Trafo Kontrolleri
• Akümülatör – Transformatör 
• Aydınlatma Tesisatı Ölçümü