BASINÇLI KAP VE TANKLARIN PERİYODİK KONTROLLERİ

İçerisinde en az 0,5 bar basınç bulunduran tüm kaplar, basınçlı tank olarak değerlendirilir. İş ekipmanları arasında istenmeyen kazaların önceden tespit edilememesi ve çevreye verdikleri zarar kapsamında en tehlikeli ekipmanlardır. Basınçlı kap ve ekipmanlarının kontrolleri yılda 1 kez yaptırılması zorunludur.

Basınçlı kapların ve basınç altında çalışan makine, ekipman ve tesisatların periyodik kontrol zorunluluğu ve kontrol kriterleri; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği‘ nin  Ek-III bölümüm 2. Periyodik Kontrole Tabi İş Ekipmanları maddesi altındaki 2.1 Basınçlı Kap ve Tesisatlar kısmında belirtilmiştir.

Bu sebepten basınçlı kapların periyodik muayenelerinde, PKM firması olarak işletme dağıtımda kullanılan basınçlı tesisat kontrollerini de gerçekleştirmektedir.

BASINÇLI KAPLARIN  TAHRİBATSIZ MUAYENE YÖNTEMLERİ İLE PERİYODİK KONTROLLERİNİN YAPILMASI 

Basınçlı Kapların Periyodik Kontrollerinde Tahribatsız Muayene Hizmetleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yayınlanan; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde

2. Periyodik kontrole tabi iş ekipmanları

2.1. Basınçlı kap ve tesisatlar

2.1.1. Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir.

Böylelikle basınçlı kapların periyodik kontrollerinde; mevcut endüstriyel tesislerde ve fabrikalarda vb sistemlerin durdurulmadan ekipmanların mevcut çalışmaları devam ederken periyodik kontrollerin yapılmasını tahribatsız muayene yöntemleri ile yasal olarak uygundur.

Hastaneler, kimya tesisleri, makine parkurlarını besleyen hava tankları, yağ ve kimyasal sıvıların bulunduğu basınçlı tankları kullanan işletmeler, gıda tesisleri, elektrik ve enerji üretim tesisleri, demir-çelik fabrikaları, tekstil fabrikaları, petro-kimya tesisleri, otomotiv tesisleri, kağıt üretim tesisleri vb. tüm işletme dallarında tahribatsız muayene yöntemleri ile basınçlı tankların periyodik muayeneleri +5 yıl üzerinde olan tecrübemiz ile gerçekleştirmekte ve yapılan kamu denetimlerinde uygunlukları teyit edilmektedir.

Aşağıda işletme şartlarının hidrostatik test yapılamamasının bazı sebepleri listelenmiştir.

1-Sistemin durdurulamaması; Sistemin sürekli  çalışma zorunluluğu olan tesisler.

2- Basınçlı hatta nem vb. safsızlıkların karışmaması gerektiği için; Sistem içersin de bulunan ekipmanlar, cihazlar, makinalar, ürünler vb. hava hattını kullanan ve sistem gereği sadece kuru havanın kullanılması zorunlu olduğu yada basınçlı tank içersin de özel kimyasal sıvıların bulunduğu basınçlı tankların kullanıldığı prosesler.

3- Sistemin emre amade olarak her an hazır bulundurulması gerektiği için; Sistem içersin de bulunan ekipmanlara gerekli olan basınçlı hava vb. kimyasalların işletme prosesleri gereği otomatik olarak ihtiyaç halinde her an hazır bulundurulması gereken tesisler

Basınçlı Kaplarda Tahribatsız Muayene Çıktıları

1- İSG mevzuatları gereği uyulması zorunlu kanun, yönetmelik, mevzuat ve standartlara uygunluk kontrolleri

2- Kaynakların görsel muayeneleri

3- Kaynakların çatlak ve süreksizlik muayeneleri

4- Boya üzerinden Ultrasonik Kalınlık Ölçüm Yöntemi ile tankın korozyon haritalarını çıkartılması

5- Patlama korunma dökümanları  ve risk bazli risk analizleri için gerekli veriler; Ömür Tayini- Korozyon Hızı – Ölçüm Efektifliği – İncelme Tipi – Kalitatif Analiz vb.

6- Korozyona karşı boya kalitesi ve efektifliği

BASINÇLI KAP VE TANK PERİYODİK KONTROL HİZMETLERİMİZ

• Kompresör Hava Tankı
• Hava Tankı
• Azot Tankı
• Hirofor Tankı
• Genleşme Tankı
• Boyler
• Buhar Kazanı
• Sıcak Su (Kalorifer) Kazanı 
• Kızgın Yağ Kazanı
• Boya Kazanı
• Buharlı Pişirme Kazanı
• Buhar Jeneratörü
• Kompozit Malzemeden Üretilmiş Basınçlı Tanklar

• FRP Tanklar (Fibreglass Reinforced Plastics) 
• Otoklav
• Emniyet Ventili
• Silindirik Taşınabilir Gaz Tankları
• Gaz Tüpleri
• Taşınabilir Asetilen Gaz Tüpleri
• Manifodlu Gaz Tüp Demetleri
• Sıvılaştırılmış Gaz Tüpleri
• Sıvılaştırılmış Gaz Tankları
• Lpg Tüpleri
• Yeraltı ve Yerüstü Tanklar
• Kriyojenik Tanklar
• Patlayıcı ve Patlayıcı, Tehlikeli Madde Depolama ve Taşıma Tankları